ONDERZOEK

schema nl

Op de onderstaande pagina’s vindt u een overzicht van de verschillende onderzoeksactiviteiten.

Centraal staat het ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen regionale openbaar vervoersinfrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. De effecten van een sturend openbaar vervoersnetwerk worden onderzocht op vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, socio-economie en duurzaamheid, en sociologie.

Aangezien het evaluatiekader de motor achter het ontwerpend onderzoek vormt, is er een multimodaal activiteiten-gebaseerd vervoersmodel ontwikkeld, alsook een aantal evaluatiemodellen.

Een synthese van het onderzoeksopzet leest u hier. Na afloop van het project zal een samenvatting van de resultaten hier terug te vinden zijn.

Graag verwijzen we ook naar een aantal gerelateerde onderzoeksprojecten.

Download het eindrapport van het SBO-onderzoek hier