Sociale en gedragscomponent

Maatschappelijke aspecten van het regionale openbaar vervoer (Lab’Urba) Het onderzoek evalueert de sociale en sociologische voordelen van “bediening”, door het evalueren van de betekenis van de toegenomen kansen, door onderzoek naar de waardering van de reis- en wachttijd door openbaar vervoersgebruikers, en het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie, waartoe het gebruik van deze nieuwe openbaar vervoersverbinding kan inspireren. Buitenlands onderzoek bewijst dat het gebruik van een efficiënte tram/​​lightrail als zeer positief wordt beschouwd. In die zin wordt het gebruik van het openbaar vervoer een voorkeur. In Vlaanderen echter worden individuele verplaatsingen per auto nog steeds hoog in het vaandel gedragen. Een meer diepgaande beoordeling van de waardering (door verschillende soorten gebruikers) werd gemaakt door middel van een reeks interviews van gebruikers van het openbaar vervoer.

Download hier het eindrapport