INSTRUMENTEN

Tijdens het onderzoekstraject zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld die bij de ontwikkeling en planning van een OV-lijn kunnen ingezet worden bij het ontwerp, de modellering en de ontwerpevaluatie. Naast deze meer praktisch gerichte instrumenten, zijn er ook beleidsgerichte aanbevelingen.

Ontwerpinstrumenten

  • Een geïntegreerde ontwerp-toolbox helpt bij het ontwerp van OV-lijnen en hun aangrenzende ontwikkelingsmogelijkheden.
  • TramTrackTracer is een GIS-applicatie die ondersteuning biedt bij de verkenning, de beschrijving, de compilatie en de evaluatie van potentiële tramtracés. Deze tool maakt de methodologische complexiteit van het ontwerpend onderzoek bij een tracéstudie beheersbaar en objectiveert de selectie van het voorkeurtracé.

Modellering

Evaluatieinstrumenten

Om te bepalen of en hoe een regionaal spoorgebaseerd vervoerssysteem bijdraagt aan een duurzamere vorm van ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen, werden drie evaluatiemethoden ontwikkeld.

  • Een multi-actor-multi-criteria-analyse geeft inzicht in compatibele en conflicterende belangen van verschillende actoren.
  • Een kosten-batenanalyse, specifiek gericht op het openbaar vervoer, kwantificeert de positieve en negatieve gevolgen en weegt ze af ten opzichte van elkaar.
  • Een multi-criteria-analyse ontwikkeld voor de evaluatie van alternatieve trajecten, expliciet rekening houdend met mogelijke ruimtelijke ontwikkeling.

Beleidsgerichte aanbevelingen