OSA

osa logoLogo_KULeuven_NIEUW grijs

 

 

 

OSA , Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur aan het Departement Architectuur (KU Leuven), richt zijn onderzoek op vragen rond stedelijkheid en stedenbouw. De belangrijkste focus is de relatie tussen architectuur en de stad die gevormd wordt door stedelijke morfologie en typologieën. Deze onderwerpen worden behandeld in zowel fundamenteel -theoretisch georiënteerd- onderzoek als in toegepast -beleidsgericht- onderzoek.
Deze onderzoekslijnen onderzoeken recente transformaties in postindustriële stedelijke weefsel, zowel uit theoretisch als uit empirisch oogpunt. Transformaties in gebruik, perceptie en gedrag worden bestudeerd in relatie tot de formeel geplande of informeel gegenereerde gebouwde omgeving, alsook in hoeverre de disciplines van stedenbouw en planning daadwerkelijk invloed uitoefenen op de structuur van de ruimte.

Om die reden is OSA ook betrokken bij stedenbouwkundig onderzoek. Als onderzoeksteam is OSA  betrokken bij stedenbouw en masterplanning en voert het consultancy opdrachten uit voor diverse lokale, regionale, nationale en internationale instellingen zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Deze aanpak van OSA om stedelijke ontwikkeling te onderzoeken door middel van ontwerpend onderzoek bouwt voort op de methode die door het KULeuven Projectteam ‘Stadsontwerp’ (onder leiding van prof. Marcel Smets) naar voren gebracht is in de periode 1990-2002. Deze methode van ontwerpend onderzoek is inmiddels geïntegreerd in en verder ontwikkeld door OSA.

OSA is onderdeel van de groep Architectuur en Ontwerpen. Meer informatie over de onderzoeksgroep vindt u op de contact pagina.