Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is een (ex-ante) evaluatie-instrument om publieke investeringen te rechtvaardigen en de maatschappelijke waarde van een project te bestuderen. In veel gevallen wordt een MKBA gebruikt voor infrastructurele of vervoersprojecten (Pollock, 2011) te evalueren, hoewel een MKBA ook kan worden uitgevoerd op andere thema’s zoals handhaving en educatie (Van Malderen & Macharis, 2009). Voor elk alternatief, worden de (interne en externe) kosten en baten uitgedrukt in geldtermen en met elkaar vergeleken. Huidige en toekomstige effecten op de samenleving worden in rekening gebracht. De moeilijkheid is dat verschillende effecten optreden op verschillende momenten, zodat de eind-waarde een geaggregeerd resultaat is. Er zijn verschillende beslissingscriteria om de evaluatie uit te voeren, zoals de Netto Contante Waarde , de Internal Rate of Return , de Terugverdientijd , een Baten/Kosten-ratio en een Index omtrent de winstgevendheid. Deze methodologie is meer dan een gewone kosten-batenanalyse omdat niet-financiële effecten in rekening worden gebracht. De MKBA geeft dus een waarde op maatschappelijke output voor een bepaald project waar een KBA alleen een financieel vermogen geeft. Dergelijke evaluatie uitvoeren is niet altijd evident vanwege het complexe discontering proces. Download hier het MKBA-rapport