Tram Track Tracer (TTT)

TramTrackTracer is een GIS-applicatie die BUUR ontwikkelde in het kader van de tracéstudie voor het Brabantnet en ondersteuning biedt bij de verkenning, de beschrijving, de compilatie en de evaluatie van potentiële tramtracés. Deze tool maakt de methodologische complexiteit van het ontwerpend onderzoek bij een tracéstudie beheersbaar en objectiveert de selectie van het voorkeurtracé.

TramTrackTracer was genomineerd voor een GeoSpatial Award 2013 in de categorie “globaal overheidsniveau”.