Stakeholders (Vlaanderen)

Verschillende actoren spelen een rol in de uitbouw van regionaal openbaar vervoer in Vlaanderen, en in de afstemming van het ruimtelijk beleid. We sommen er enkele op.

De Lijn is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw van het regionaal en lokaal openbaar vervoer. In Vlaams-Brabant ontwikkelt zij het Brabantnet [www.brabantnet.be], een regionaal tramnet naar en rond Brussel. In Limburg wordt het Spartacusplan voorbereid. De Lijn intussen ook na over haar rol op lange termijn (zie www.delijn.be/denkmee).

-        De Lijn, NMBS

-        Depertement RWO, Afdeling Ruimtelijke Planning

-        Studiebureaus zoals Grontmij, Arcadis, Technum

-        De Vlaams Bouwmeester

-        VVSG

-        Verschillende belangengroepen

Een brede groep stakeholders volgt het SBO-project op via onze “gebruikersgroep”: actoren die mogelijk belang hebben bij de resultaten van ons onderzoek. Volgende actoren zijn vertegenwoordigd: